[Committees

Planning Committee
Committee Members:
Cllr. Matthew Cooling
Cllr. Nancy Clarke
Cllr. Ronald McCoo
Cllr. Alun Wyn Evans
Cllr. Cathy Evans
Cllr. Aled Lewis

Environment Committee
Committee Members:
Cllr. Marisa O'Hara
Cllr. Eileen Jones
Cllr. Nancy Clarke
Cllr. Ronald McCoo
Cllr. Matthew Cooling
Cllr. Olivia Woodward

Finance Committee
Committee Members:
Cllr. Nancy Clarke
Cllr. Anne Lloyd-Jones
Cllr. John Pughe
Cllr. Matthew Cooling
Cllr. Eileen Jones
Cllr. Gareth Mason

Personnel Committee
Committee Members:
Cllr. Matthew Cooling
Cllr. Anne Lloyd-Jones
Cllr. Nancy Clarke
Cllr. Gareth Mason
Cllr. Mark Kendall
Cllr. Alun Wyn Evans


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf. Lluniau'r baner o geograph.co.uk

Administration